Det blir en tryggare och säkrare miljö när det finns väktare i när närområdet. Väktare patrullerar på oregelbundna tider under dygnet. Detta i förebyggande syfte. Tack vare detta minskar brotten och det blir säkrare i området.