Bevaknings Assistans erbjuder parkeringsövervakning åt såväl kommunal som privat regi.

Ökar trafiksäkerheten

Våra parkeringsvakter ser till att inga bilar eller andra hinder stoppar trafiken och bidrar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Fokus på säkerhet

Parkeringsvakten bidrar till ökad trafiksäkerhet i bostadsområden samt stadsmiljö.