Med rondering undviker du skador och säkerställer att dina fastigheter är låsta och alarmet är tillkopplat. Under ronden kontrollerar vi även att exempelvis dörrar, fönster, inbrottslarm samt behörighetskontroll av personal, besökare och bilar på området. Väktaren rapporterar sitt arbete och ger därför dig en god översikt över åtgärder och iakttagelser under ronden.

Normalt sker rondering vid varierande tider tider under dygnet. Väktare kan även komma vide speciella tider, för t.ex. låsning och upplåsning.