Stationär bevakning finns i många olika former. I stort sätt handlar det om att en väktare placerat på ett fast arbetsställe. Företag med större riskmiljöer kan kräva att en väktare alltid finns på plats för att kunna agera vid eventuellt larm Detta minimerar risken för större skador. Företag som drabbas av brand eller skador på sina fastigheter kan behöva en stationär vakt som bevakar området / lokalen då det inte går att låsa och larma på ett tillfredsställande sätt.