Våra stationära väktartjänster skräddarsys efter din organisations behov av säkerhet. Och kan där bland inkludera larmutryckning samt kombinera detta med olika servicetjänster.

Vi rekommenderar stationär bevakning till dig som har en större typ av verksamhet, eller en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns i dina verksamhetslokaler.

Stationär bevakning finns i många olika former. I stort sätt handlar det om att en väktare placerat på ett fast arbetsställe. Företag som drabbas av brand eller skador på sina fastigheter kan behöva en stationär vakt som bevakar området / lokalen då det inte går att låsa och larma på ett tillfredsställande sätt.