Larmutryckningar utförs dygnet runt. För att få blixtsnabb instatstid åker den bevakningsbil som är närmast larmadressen fram först. Alla typer av larm åtgärdas, T.ex. inbrotts- drift och överfallslarm. Våra bilar är fullt utrustade för provisoriska reparationer efter inbrott eller annan typ av skadegörelse t.ex. glaskross. Vid misstanke av brodd tillkallar och assisterar väktare polis.