Trygg larmutryckning för alla

Vi utför larmutryckningar dygnet runt. För att få en så snabb insatstid som möjligt skickar vi den bevakningsbil som är närmast adressen. Vi åtgärdar alla typer av larm så som inbrotts- drift och överfallslarm.

Vi hanterar alla situationer

Våra väktare har mycket hög kompetens i att hantera situationerna som kan tänkas uppstå vid utryckningen, våra väktare kan således med enkelhet förhindra att skador och hot uppstår.

Om olyckan skulle vara framme

Vid händelse av skadegörelse har våra väktare kunskap för att kunna utföra provisoriska reparationer för att minimera skadan på egendom.
Våra bilar är fullutrustade med utrustning för tillfälliga lösningar och lagningar vid till exempel skadegörelse så som glaskross & inbrott.

Vid misstanke om brott assisterar även våra väktare polisen.