Stationär bevakning innebär att bevakning av er verksamhet förläggs till en specifik plats. Vi rekommenderar stationär bevakning till dig som har en större typ av verksamhet, eller en verksamhet som kräver att våra väktare alltid finns i dina verksamhetslokaler.

Stationär bevakning finns i många olika former. I stort sätt handlar det om att en väktare är placerad på ett fast arbetsställe.

Utöver det ordinära kan vi även utföra bevakningsronder. Under bevakningsronden sker tillsyn av bland annat dörrar, fönster, belysning, kranar, värmepannor, maskiner och teknisk utrustning. Rapporter om tillbud, skador och iakttagelser skrivs under ronderingen och dessa förmedlas till er på det sätt ni önskar.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Receptiontjänst
  • In/ut passering
  • Godsmottagning
  • Hantering av passerkort
  • Service och kontorsgöromål
  • Fordonskontroller
  • Funktionstester
  • Rondering, ​låsning och upplåsning
  • Driftövervakning
  • Larmåtgärd