Med hjälp av Bevakningsassistans områdesbevakning skapar du en säkrare och tryggare miljö för samtliga som vistas i området. Genom att flera bolag eller bostadsområden inom ett geografiskt närbeläget område ansluter sig till Bevakningsassistans har vi möjlighet att erbjuda bevakning som håller hög klass till en låg kostnad.

Förebygger skador

Oberoende av om väktaren är stationerad på området eller besöker detta som en del i en större rondering medverkar närvaron för att säkra ordningen. Under ronderingen tillser väktaren att inga obehöriga befinner sig på området, samtidigt som väktaren kan rapportera skador som behöver åtgärdas.

Det finns många fördelar med områdesbevakning, här nämner vi några:

  • Uniformerad väktare finns i ert område för att förebygga, hindra och åtgärda brott.
  • Området skyltas upp med våra skyltar i förebyggande och informativt syfte.
  • Kontinuerlig bevakning till en låg kostnad.
  • Skapar en lugn och trygg atmosfär.
  • Förebygger inbrott, skadegörelse och stöld.
  • Håller kostnaderna nere.
  • Regelbunden samverkan mellan väktare och polis för en förbättrad insats.
  • Löpande rapportering utav händelser som inträffar i området.
  • Åtgärdar efter inbrott eller skadegörelse.