Bevakningsassistans utför larmutryckningar dygnet runt. Vi åtgärdar alla typer av larm så som inbrotts-, drifts- och överfallslarm.

För att snabbt kunna vara på plats vid eventuella larm har vi ett flertal områdesbilar som arbetar dygnet runt inom ett stort geografiskt område i Stockholms län. Vid larm åker den bevakningsbil som befinner sig närmast larmadressen först.

Snabba utryckningstider

Våra utryckningstider ligger mellan 10-15 minuter under bevakningstiden.

Väl på plats utförs en kontroll av objektet där man kontrollerar anledningen till utlöst larm.

Om olyckan skulle vara framme

Våra väktare har mycket hög kompetens i att hantera de situationer som kan tänkas uppstå vid utryckningen och kan således med enkelhet förhindra att skador och hot uppstår.

Vid händelse av skadegörelse har våra väktare kunskapen som krävs för att kunna utföra provisoriska reparationer vilket minimerar skadan på egendom. Våra bilar har utrustning för tillfälliga lösningar och lagningar vid till exempel skadegörelse så som glaskross & inbrott.

Vid misstanke om brott assisterar även våra väktare polisen.